Selskapslokaler i Lørenfallet

Overnatting i Sørum

Aalgaard og Bjørkesalen

Sørumsand Festivitetslokale

Romeriksspillene fra Blaker Skanse


Foreningshuset Vel er en driftsorganisasjon for Foreningshuset, som eies av Sørum IL.  

Formålet er å drive Foreningshuset som et passende sted for ulike aktiviteter som møter, selskaper, fester og andre arrangementer.

 

Foreningshuset Vel er en forening der kun organisasjonene Sørum IL og Lørenfallet og Omegn Velforening er medlemmer. Styret består av personer som er medlem i Sørum IL og i Lørenfallet og Omegn Velforening.

 


Vi trenger styremedlemmer


Styrets oppgaver er drift og vedlikehold av Foreningshuset Lørenfallet, eksempelvis

·      Administrasjon av utleie

·     Tilsyn og drift av huset

·     Utføre mindre vedlikehold

·     Innkjøp av tjenester til vedlikehold og drift

·      Kontakt med relevante myndigheter, som lensmann og brannvesen

 

Hvor mye tid tar det?

Vi har ca fire styremøter i året, ellers er det løpende oppgaver knyttet til utleie, drift og vedlikehold, kanskje ½-1 time pr uke i gjennomsnitt pr år.

 

Ta kontakt med styreleder for Foreningshuset,

Marit Blegeberg Østmo, tlf 951 26 843