Selskapslokaler i Lørenfallet

Overnatting i Sørum

Aalgaard og Bjørkesalen

Sørumsand Festivitetslokale

Romeriksspillene fra Blaker Skanse


Priser og utleieinstruks gjeldene fra 1.8.2017

 

 

Priser

STED

fredag-søndag          

mandag-torsdag         

 

 

 

Peisestue

 

400

Lille Sal

 

400

Store Sal

 

700

Kjøkken (*)

 

400

Hele huset 1 dag

2 500

 1900

Hele huset 2 dager

3 500

 

 

I helgene er hovedregelen at hele huset leies ut.

Ved leie til fester på fredager, lørdager eller helgedager  tilkommer et tillegg på kr 800 som dekker vask av rengjøringsbyrå av alle gulv og toaletter. 


 

(*) Kaffetrakter og vask kan benyttes uten å leie kjøkken.

Ved arrangement som går over flere dager avtales pris i hvert tilfelle.

For inntektsbringende tiltak gjelder egne priser.

Leietakere på søndager kan ikke påregne å få tilgang til huset før søndag kl. 14.00. 

 

UTLEIEINSTRUKS FOR FORENINGSHUSET, LØRENFALLET.

 

1. Huset kan leies ut til alle personer med bosted i Norge over 25 år.

 

2. Leietaker

Leietaker er ansvarlig for leieforholdet, og eventuelle skader som påføres hus og inventar. Leietaker plikter å oppgi navn, adresse og telefonnummer, og formål med leien (offentlig fest, lukket fest, møte, annet) ved bestilling. 

 

Når formålet med leieforholdet er at det skal arrangeres en offentlig fest må leietaker være over 30 år.   Søknad om fester og arrangement skal sendes til politiet senest 2 uker før offentlig arrangement. 

 

Når formålet med leieforholdet er lukket fest for ungdom/unge personer skal melding til politiet om fester og arrangement sendes senest 2 uker før arrangementet. 

 

Når formålet er lukket fest for unge personer/ungdom opp til 21 år, skal foreldre stå som leietakere.  Melding til politiet om fester og arrangement sendes senest 2 uker før arrangementet. 

 

I alle tilfelle må leietaker sende kopi til foreningshusets utleieansvarlig av Søknad/melding om fester og arrangement. 

 

3. Betaling og nøkkelutlevering

Leien betales over bankgiro/nettbank før nøkkelutlevering til foreningshusets konto nr. 1321.08.10158.  Nøkkel utleveres etter avtale til leietaker eller leietakers representant. Samme person må levere tilbake nøkkelen. Ved tilbakelevering av nøkkel til foreningshusets representant skal det være en gjennomgang av Foreningshusets tilstand. Leietaker kan bli belastet for eventuelle skader på inventar og bygning som følge av leieforholdet.

 

4. Opprydding og rengjøring.

Leietaker plikter å sette seg inn i kjøkkeninstruks, denne er hengt opp på kjøkkenet. Håndklær og kluter holdes av leietaker. Alt benyttet servise, bestikk, glass osv skal vaskes opp og ryddes bort. Kjølerom skal rengjøres på hyller og gulv. 

 

Leietaker skal rydde lokalene og utføre vask av bord og benker.  Bordene og stolene i storsalen settes langs sidene.  Søppelbøtter skal tømmes og søppel kastes i container som står mellom Foreningshuset og klubbhuset. 

 

Ved leie for tidsrom i ukedager skal gulvene vaskes. Dette gjelder alle benyttede rom, inkludert ganger og toaletter. 

 

Ved leie til fester på fredager, lørdager eller helgedager skal Huset være ryddet og klargjort for vask innen kl. 14.00 påfølgende dag.   Det tilkommer et tillegg på kr 800 kr som dekker vask av rengjøringsbyrå av alle gulv og toaletter. 

 

5. Utstyr og møbler leies/lånes ikke ut.

 

6. Arrangementets slutt

Alle tilstelninger må være avsluttet innen kl. 2400 på hverdager/helligdager. Fredager/dag før helligdager må det avsluttes innen kl 0200.

 

7. Brannforebygging

Det kan maksimalt være 90 personer inne på Foreningshuset samtidig.

Ved arrangementer med mer enn 80 personer, må leietaker orientere Nedre Romerike Brann og Redningsvesen pr webskjema.

http://nrbr.no/skjema/skjema-for-meldingsoknad-om-store-arrangementer-og-arrangementer-med-okt-risiko/ 

Oppgi g.nr 14 b.nr 205. Det skal utarbeides en risikovurdering av arrangementet som vedlegges i webskjemaet.


Det er røykeforbud i alle husets rom. Brannfakler og liknende skal ikke settes på trappa, eller annet brennende underlag som for eks. treverk, og ikke under tak. Leietaker plikter å sette seg inn i husets branninstruks, denne er hengt opp på kjøkkenet.

 

8. Det er ikke tillatt å overnatte i huset.

 

9. Husets eiere har samme plikter og rettigheter som øvrige leietakere.

 

10. Kontaktperson er til enhver tid husets utleieansvarlig, hvis ikke annet er særskilt bestemt.

Bestill mat via vår cateringpartner Meierigaarden.